Categories: Algemeen
      Date: 22 februari 2012
     Title: Nieuwe opdrachtgever voor tekstproducent: NotuLimburg

Met de recente aansluiting bij de notulistenpool van NotuLimburg heeft De Tekstproducent er een nieuwe opdrachtgever bij. Op 19 maart 2012 ga ik aan de slag met de eerste opdracht. Onlangs heeft De tekstproducent zich aangesloten bij de notulistenpool van NotuLimburg. Tevens het verzoek om een geanonimiseerd voorbeeld van een verslag toe te sturen. Dit heeft concreet geleid tot de eerste opdracht voor deze nieuwe opdrachtgever.